МЕКАТА ВОДА СТРУВА ТЕГЛОТО СИ В ПАРИ

Водата е дар от природата и сега повече от всякога е ценна стока. Но тя не е създадена напълно еднаква навсякъде. Само чрез допълнително третиране тя придобива свойствата, необходими за специфична употреба. Варовика образува налепи, наслагвания и така наречената варовикова ерозия. Той образува изолационен слой, който се установява в бойлери, радиатори, перални и съдомиялни машини,…

Proxitane® AHC - Ефективен срещу птичи грип (H5N1)

Proxitane® AHC – Ефективен срещу птичи грип (H5N1)

Птичият грип от типа А /H5N1/ е високо патогенна вирусна болест по птиците и се разпространява по въздуха от дивите птици на по-чувствителните домашни породи. Може да се предава и чрез заразени храна, вода, инвентар и облекло. Болестта може да се предава и на хората при контакт със заразени животни. Действието на Proxitane® AHC е…

1001-а Възможни употреби на Сода бикарбонат

1001-а Възможни употреби на Сода бикарбонат

BICAR FCC – Идеален за лесно измиване и почистване на следните продукти: • Плодове и зеленчуци • тенджери , кухненска посуда и прибори за хранене •Деликатни повърхности без надраскване Премахва примесите от плодовете и зеленчуците. За да се премахнат примесите от тях , восък и други евентуални остатъци , не забравяйте, че плодовете и зеленчуците…

Калцирана сода

Калцинирана сода

  Натриев карбонат / калцинирана сода E500 – Натриеви карбонати (Sodium carbonates) . Натриев карбонат / калцирана сода – Na2CO3 Натриевият карбонат (калцинираната сода) (химична формула Na2CO3) се получава при взаимодействие на натриева основа и въглероден диоксид: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O Калцинираната сода е основен продукт на неорганичния синтез с широко приложение.…

Натриев бикарбонат хранителен - BICAR®

Натриев бикарбонат хранителен – BICAR®FOOD

  Натриев бикарбонат хранителен – BICAR®FOOD Е500 – Натриев бикарбонат хранителна добавка – BICAR® Натриев бикарбонат хранителен – BICAR® – NaHCO3 Натриев бикарбонат хранителен – BICAR® Натриевият бикарбонат (известен още като натриев хидрогенкарбонат, сода бикарбонат и сода за хляб) NaHCO3 е ненаситена натриева сол на въглеродната киселина (H2CO3): Na2CO3 + CO2 + H2O → 2…

Натриев бикарбонат за животновъдството - BICAR Z

BICAR Z – Сода бикарбонат

  Сода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z Сода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z, висококачествен продукт за животновъдството. Животновъдите трябва непрекъснато да съобразяват храната на животните към променящите се климатични и биологични условия. Внимателно балансираното хранене е жизнено важно за рентабилността и качеството на крайният продукт. Натриевият бикарбонат е естествен буфер, поливалентен и стабилен…

Kалциев хлорид

Калциев хлорид

  Калциев хлорид на люспи  Калциевият хлорид е сол на калций и хлорид.Той се държи като типичен йонен халогенид и е твърдо вещество при стайна темепература. Калциевият хлорид намира приложение в хладилни инсталации, при обработката на лед и прах по пътищата и при процесът изсушаване. Поради хигроскопичната си природа, безводният калциев хлорид трябва да се…

Сода каустик - люспи, микроперли

Сода каустик – люспи, микроперли

  Сода каустик (люспи и микроперли) NaOH – натриева основа (сода каустик – люспи и микроперли) Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода. Съвременните методи за получаване на сода каустик се базират на т. нар. хлоралкална електролиза. При електролиза…

Натриев сулфат

Натриев сулфат

  Натриев сулфат Безцветни кристали, съществуващи в няколко модификации. Ромбичната модификация се среща в природата като минерал тенардит с т.т. 884°С и плътност 2,698g/cm3. Натриевият сулфат има най-голяма разтворимост във вода при 32,38°С от водният разтвор изкристализира ромбичен натриев сулфат, а под тази температура – моноклинни кристали със състав Na2SO4.10H2O и плътност 1,464-1,481g/cm3.Na2SO4.10H2O се среща…

Натриев Триполифосфат

Нитритна сол

  Нитритна сол Е 250 Консервирането с Натриев нитрит е един от най-старите методи за запазване на месо и месни продукти. Консервирането на месни продукти запазва характерния им червен цвят. Нитритната сол –  хранителна сол обогатена с натриев нитрит, е идеална за тази цел. ESCO вакуумна нитритна  сол съчетава микробиологични и технологични предимства на вакуумна…

Водороден пероксид

Водороден пероксид

  H2O2 – водороден пероксид Водороден пероксид (прекис, H2O2), познат още под названието перхидрол, е най-простият от пероксидите. H2O2 е бистра, безцветна течност с остра миризма, при големи концентрации до бледо син. Податлив е на смесване с вода във всичките си състояния. Концентрираните водни разтвори са взривоопасни. Температурата му на топене е -11 °C (262,15…

Дикалциев фосфат

Дикалциев фосфат

  Дикалциев фосфат CaHPO4.2H20 – дикалциев фосфат Дикалциевият фосфат ( CaHPO4.2H20 ) има отлично отношение на Р/Са, което позволява оптимално балансиране на фуражните рецепти. Количеството на дикалциевия фосфат в дажбите се определя от недостига преди всичко на фосфор в дажбите. Дикалциевият фосфат е особено ценна добавка към фуражите, предназначени за отглеждане на свине, птици и…