Калцирана сода

Калцинирана сода

  Натриев карбонат / калцинирана сода E500 – Натриеви карбонати (Sodium carbonates) . Натриев карбонат / калцирана сода – Na2CO3 Натриевият карбонат (калцинираната сода) (химична формула Na2CO3) се получава при взаимодействие на натриева основа и въглероден диоксид: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O Калцинираната сода е основен продукт на неорганичния синтез с широко приложение.…

Сода каустик - люспи, микроперли

Сода каустик – люспи, микроперли

  Сода каустик (люспи и микроперли) NaOH – натриева основа (сода каустик – люспи и микроперли) Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода. Съвременните методи за получаване на сода каустик се базират на т. нар. хлоралкална електролиза. При електролиза…

Натриев сулфат

Натриев сулфат

  Натриев сулфат Безцветни кристали, съществуващи в няколко модификации. Ромбичната модификация се среща в природата като минерал тенардит с т.т. 884°С и плътност 2,698g/cm3. Натриевият сулфат има най-голяма разтворимост във вода при 32,38°С от водният разтвор изкристализира ромбичен натриев сулфат, а под тази температура – моноклинни кристали със състав Na2SO4.10H2O и плътност 1,464-1,481g/cm3.Na2SO4.10H2O се среща…

Водороден пероксид

Водороден пероксид

  H2O2 – водороден пероксид Водороден пероксид (прекис, H2O2), познат още под названието перхидрол, е най-простият от пероксидите. H2O2 е бистра, безцветна течност с остра миризма, при големи концентрации до бледо син. Податлив е на смесване с вода във всичките си състояния. Концентрираните водни разтвори са взривоопасни. Температурата му на топене е -11 °C (262,15…

Axal - Таблетки натриев хлорид

AXAL® Pro

AXAL® Pro – Таблетирана сол   Таблетирана сол AXAL® Pro предлагат перфектно качество. Предназначени за използване в средни до големи системи за омекотяване на водата на базата на йонообменна смола. Таблетирана сол за ефективно, безпроблемно омекотяване на водата с всички предимства:  по-малко натрупване на котлен камък  по-дълъг експлоатационен живот за инсталации и съоръжения  по-малка консумация…

SuperTab ® - Таблетирана сол

SuperTab ® – Таблетирана сол

  SuperTab ® – Таблетирана сол В много промишлени и търговски приложения, мека вода е от съществено значение и се използва в света на гастрономията и хотели, както и в болници и перални. SuperTab® таблетки сол предлагат перфектни качества за използване в средни до големи системи омекотяване на водата на базата на йонообменник resins.The резултат…