Индустриалкомплект АД - химически продукти

ИНДУСТРИАЛКОМПЛЕКТ АД - ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Индустриалкомплект е основана през 1994 година като експортно ориентирана компания, изнасяща основно за стъкларската индустрия на бивша Чехословакия. Благодарение на добрите си пазарни позиции, отлично обслужване и коректност през 1998 г. компанията ни е избрана от Солвей България за партньор при организирането на мрежа за дистрибуция в България и на Балканите.

Днес Индустриалкомплект АД е добре позната на българския пазар и има репутация на един от най-големите доставчици на висококачествени химически продукти. Водени от стремежа към усъвършенстване, ние непрекъснато разширяваме продуктовата си гама, като предлагаме не само продукти на Солвей, а и от други производители от сраната и чужбина, като ЕСКО – Германия, Агрокорн – Дания, Алифос, МИЛЕ – Франция, Джаскулски Аромати и други.

В съответствие с международните изисквания, от Юли 2003 г. Индустриалкомплект АД въведе и поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008, а през  2007 беше сертифицирана и НАССР системата ни.

С цел по-добро и комплексно обслужване, Индустриалкомплект АД организира регулярни доставки до клиентите си от страната и чужбина, а складовата ни база се състои от обекти ситуирани на ключови логистични центрове  – Пловдив, Девня и Русе. Всички складове са лицензирани обекти за търговия с фуражи и фуражни суровини. Към складовата база в Пловдив имаме обособен обект, изграден според изискванията на БАБХ за търговия с продукти от животински произход.

Индустриалкомплект АД - химически продукти

Индустриалкомплект АД

Вашият доказан партньор в света на химическите продукти!

Вашият доказан партньор в света на химическите продукти!