AlphaSoy®530

20 милиона прасенца не грешат AlphaSoy® 530 е соево брашно, третирано в специален 4-степенен термо-механичен процес, ензимно подсилено. Има висока степен на усвояемост при млади и чувствителни животни и ниско съдържание на анти-хранителни фактори. Ронливата му структура го прави лесен за употреба. Здравословен и вкусен фураж, който осигурява висока консумация и добър здравен статус, практически…

Натриев бикарбонат за животновъдството - BICAR Z

BICAR Z – Сода бикарбонат

  Сода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z Сода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z, висококачествен продукт за животновъдството. Животновъдите трябва непрекъснато да съобразяват храната на животните към променящите се климатични и биологични условия. Внимателно балансираното хранене е жизнено важно за рентабилността и качеството на крайният продукт. Натриевият бикарбонат е естествен буфер, поливалентен и стабилен…

Дикалциев фосфат

Дикалциев фосфат

  Дикалциев фосфат CaHPO4.2H20 – дикалциев фосфат Дикалциевият фосфат ( CaHPO4.2H20 ) има отлично отношение на Р/Са, което позволява оптимално балансиране на фуражните рецепти. Количеството на дикалциевия фосфат в дажбите се определя от недостига преди всичко на фосфор в дажбите. Дикалциевият фосфат е особено ценна добавка към фуражите, предназначени за отглеждане на свине, птици и…

Монокалциев фосфат за животинско хранене

Монокалциев фосфат

  Монокалциев фосфат за животинско хранене Монокалциев фосфат ( Ca(H2PO4)2H2O ) е особено ценна добавка към фуражите, предназначени за отглеждане на свине, птици и преживни. Носител е на фосфор 22.0% и калции 16.0% . Фосфорът заема второ място по важност за животните след калция. Mонокалциевия фосфат (Фуражен тип) се използва широко като източник на фосфор…

Калциев карбонат

  Калциев карбонат (креда) – Фуражна суровина Калциев карбонат е химично съединение с формула CaCO3. Среща се в големи количества по целия свят под формата на скалии е градивно вещество за черупките на различни водни животни, на охлювитеи на яйцата. При температура 900-1000 градуса целзий, калциевият карбонат се разлага до въглероден диоксид и калциев оксид.…

Натриев хлорид - Блокчета сол за лизане

Натриев хлорид – Блокчета сол за лизане

  Натриев хлорид – Блокчета сол за лизане Натриевият хлорид, познат още като готварска сол или просто сол, е химическо вещество с химическа формула NaCl. Натриевият хлорид е сол, на която до най-голяма степен се дължи солеността на водата в моретата и океаните и на междуклетъчната течност при много многоклетъчни организми. Използва се широко като…

Солсел – Минерален фураж без Мед

Солсел – Минерален фураж без Мед

Натриевият хлорид, познат още като готварска сол или просто сол, е химическо вещество с химическа формула NaCl. Натриевият хлорид е сол, на която до най-голяма степен се дължи солеността на водата в моретата и океаните и на междуклетъчната течност при много многоклетъчни организми. Използва се широко като овкусител и храни. Натриевият хлорид е важен за…