Сода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z

Натриев бикарбонат за животновъдството - BICAR ZСода бикарбонат за животновъдството – BICAR Z, висококачествен продукт за животновъдството.

Животновъдите трябва непрекъснато да съобразяват храната на животните към променящите се климатични и биологични условия. Внимателно балансираното хранене е жизнено важно за рентабилността и качеството на крайният продукт.

Натриевият бикарбонат е естествен буфер, поливалентен и стабилен продукт. BICAR® Z е синтетичен и чист натриев хидроген карбонат е химически продукт от минерален произход и не съдържа никакви съставки от животински произход. Подобни съставки не се използват в производствения процес.

Натриев бикарбонат BICAR® Z осигурява ценен нетоксичен източник на нехлориран натрий и е част от широк кръг
търговски животински храни за:
– балансиране на диети
– компенсиране на отклонения в организма
– за специфични биологични и развъдни нужди

Подходящ за : едър рогат добитък, пуйки, овце, бройлери, кози, кокошки носачки, прасета, зайци.

Натриев бикарбонат BICAR® Z, висококачествен продукт:
– постоянна химическа чистота, стриктно контролирана;
– топлинна стабилност към обичайните условия на ранулиране;
– призната политика за качество;
– висококачествена опаковка адаптирана към пазарните нужди.

Не съществува опасност от заразяване с TES/BSE. Натриев бикарбонат BICAR® Z не съдържа съставки от генетично модифицирани соя, рапица или царевица. Такива съставки не се използват и в производствения процес.