H2O2 – водороден пероксид

Водороден пероксид

Водороден пероксид (прекис, H2O2), познат още под названието перхидрол, е най-простият от пероксидите.

H2O2 е бистра, безцветна течност с остра миризма, при големи концентрации до бледо син. Податлив е на смесване с вода във всичките си състояния. Концентрираните водни разтвори са взривоопасни. Температурата му на топене е -11 °C (262,15 K), а температурата на кипене 150,2 °C (423,35 K).

При взаимодействие на водороден пероксид със сребро се отделя пара.Разлага се на кислород и вода при нагряване, под въздействието на ултравиолетови лъчи, а също така в присъствието на йони на преходните метали. Силен окислител е. Получава се при взаимодействие на кислород и атомен водород.

Водородният пероксид се използва като избелител на вълнени и памучни тъкани, на кожи, слама, при производството на хартия; в медицината като дезинфектор; за изрусяване на коси. В последното десетилетие се използва и като водещо вещество при производството на избелващи зъбите продукти в САЩ.

Водороден пероксид 60%

Водороден пероксид 50%