Калциев хлорид на люспи

Kалциев хлорид Калциевият хлорид е сол на калций и хлорид.Той се държи като типичен йонен халогенид и е твърдо вещество при стайна темепература.  E509 – Калциев хлорид на люспиКалциевият хлорид намира приложение в хладилни инсталации, при обработката на лед и прах по пътищата и при процесът изсушаване. Поради хигроскопичната си природа, безводният калциев хлорид трябва да се съхранява в плътно затворени херметически затворени контейнери.

Като съставка, калциевият хлорид е вписан като разрешена добавка в храните в Европейския съюз за използване като антислепващ агент и стягане с E номер – E509.

Като стягащ агент, калциевият хлорид се използва в консервирането на зеленчуци, в приготвянето на тофу, в обработката на хайвер. Той обикновено се използва като електролит в спортни и други напитки, включително бутилираната вода. Изключително соленелият вкус на калциевият хлорид се използва за ароматизиране на туршии като същевременно не увеличава съдържанието на натрий в храната.

Калциевият хлорид на люспи намира приложение при понижаването на точката на замръзване, източник на калциеви йони, хранително-вкусовата промишленост, медицината и други области.

Калциев хлорид на люспи