Натриев сулфат

Натриев сулфатБезцветни кристали, съществуващи в няколко модификации. Ромбичната модификация се среща в природата като минерал тенардит с т.т. 884°С и плътност 2,698g/cm3.

Na2SO4 – Натриев сулфатНатриевият сулфат има най-голяма разтворимост във вода при 32,38°С от водният разтвор изкристализира ромбичен натриев сулфат, а под тази температура – моноклинни кристали със състав Na2SO4.10H2O и плътност 1,464-1,481g/cm3.Na2SO4.10H2O се среща в природата като минерал мирабилит, наречен още глауберова сол. От концентриран воден разтвор на натриев сулфат при 12°С изкристализира Na2SO4.7H2O, който при 23,5°С се превръща в Na2SO4.

Натриевият сулфат образува с различни соли (Li2SO4,K2SO4,Na2SO3) твърди разтвори, а с други сулфати-двойни соли, някои от които се срещат в природата, напр. Na2SO4.MgSO4.4H2O(астраханит), Na2SO4.CaSO4(глауберит), Na2SO4.3K2SO4(глазерит) и др.

Натриев сулфат се среща във водите на много езера и морета. Натриев сулфат се употребява в стъкларството, в производството на сулфатна целулоза, в текстилната, кожарската и сапунената промишленост, в цветната металургия, за производство на Na2S, изкуствен ултрамарин, в медицината и ветеринарното дело.