Птичият грип от типа А /H5N1/ е високо патогенна вирусна болест по птиците и се разпространява по
въздуха от дивите птици на по-чувствителните домашни породи. Може да се предава и чрез заразени храна, вода, инвентар и облекло. Болестта може да се предава и на хората при контакт със заразени животни. Действието на Proxitane® AHC е изпробвано в Азия през 2004 по време на епидемията от птичи грип, при което е установено, че той е ефективен при разреждане в съотношение 1:250 срещу птичия грип от типа А /H5N1/. Proxitane® AHC има различни приложения от рутинна дезинфекция на помещенията за животни до дезинфекция на водата за пиене. Proxitane® AHC е бързо действащ оксидиращ биоцид ефективен срещу птичи грип, също така и покрива широк спектър от микроорганизми, който се разгражда до безопасни за околната среда разпадни продукти. Не съществува и не е установен риск от изграждане на резистентност към Proxitane® AHC.
Предимствата на пероксигенния дезинфектант са ниска дозировка, слаба корозивност,
отпадане на необходимостта от крайно изплакване, работа при ниска температура.