Монокалциев фосфат за животинско хранене

Монокалциев фосфат за животинско хранене

Монокалциев фосфат ( Ca(H2PO4)2H2O ) е особено ценна добавка към фуражите, предназначени за отглеждане на свине, птици и преживни. Носител е на фосфор 22.0% и калции 16.0% . Фосфорът заема второ място по важност за животните след калция.

Mонокалциевия фосфат (Фуражен тип) се използва широко като източник на фосфор и калций за селскостопанските животни. Практиката показва, че усвояемият процент фосфор при монокалциевия фосфат е 98% – най-добрия възможен, постигнат при фосфорните химикали при отглеждането на селскостопанските животни.

В сравнение с други източници на фосфор, ползването на монокалциев фосфат в крайна сметка води до по-висока рентабилност – повишаване на млеконадоя, прираста при животните, влияе върху качеството на месото и млякото, намаляват се разходите за храна.

Монокалциев фосфат за животинско хранене