Лимонената киселина C6H8O7 (Е330) е слаба органична киселина, съдържаща се в цитрусовите плодове. Тя е естествен консервант и се използва също за придаване на кисел вкус на храни и напитки. В биохимията тя е важен посредник в Цикъла на Кребс (наричан още „цикъл на лимонената киселина“) и поради това участва в метаболизмана почти всички живи същества. C6H8O7 (Е330) – лимонена киселинаИзползва се и като екологичен почистващ препарат и действа като антиоксидант. Намира приложение също така в медицината, текстилната промишленост и фотографията.

Киселинността на лимонената киселина се дължи на трите карбоксилни групи COOH, всяка от които в разтвор може да отдели йон. Цитратите са чудесни буфери за регулиране на pH на киселинни разтвори. От химическа гледна точка лимонената киселина има качествата на останалите карбоксилни киселини. Когато се нагрее над 175°C, тя се разпада, отделяйки въглероден двуокис и вода.

Лимонената киселина се съдържа в много плодове и зеленчуци, но е най-концентрирана в лимоните, където може да съставлява до 8% от сухото тегло на плода.