Калциев карбонат (креда) – Фуражна суровина

Калциев карбонат е химично съединение с формула CaCO3. Среща се в големи количества по целия свят под формата на скалии е градивно вещество за черупките на различни водни животни, на охлювитеи на яйцата. При температура 900-1000 градуса целзий, калциевият карбонат се разлага до въглероден диоксид и калциев оксид. Процесът е обратим и ендотермичен. Методът е в основата на промишленото получаване на негасена вар(калциев оксид). При редукция на калциев оксид с въглерод, при нагряване, се получава карбид.CaCO3 -Калциев карбонат

Големи залежи от калциев карбонат се образуват там, където има или е имало големи водни басейни (езера, морета, океани). Поради ниската си разтворимост той се утаява по-рано от повечето други минерали във водния басейн.

Калциевият карбонат обработен в подходящи форма и размери, се използва широко като облицовъчен материал за сгради, за скулптури,паметници и други. Калциевият карбонат се използва и като тор в селското стопанство, при кисели почви, тъй като неутрализира киселините (с образуване на въглероден диоксид и съответната калциева сол).

Калциев карбонат (креда) – Фуражна суровина