Дикалциев фосфат

Дикалциев фосфат

CaHPO4.2H20 – дикалциев фосфат

Дикалциевият фосфат ( CaHPO4.2H20 ) има отлично отношение на Р/Са, което позволява оптимално балансиране на фуражните рецепти. Количеството на дикалциевия фосфат в дажбите се определя от недостига преди всичко на фосфор в дажбите.

Дикалциевият фосфат е особено ценна добавка към фуражите, предназначени за отглеждане на свине, птици и преживни. Това е най-често използваният източник на фосфор.

Носител е на фосфор 18.0% и калции 26.0%.